Jelenleg futó projektek

  • OTKA (2007-2011): Áramlásba helyezett elektromosan fűtött prizmatikus testek körül kialakuló áramlási és hőjelenségek vizsgálata, témavezető: Prof. Szabó Szilárd
  • OTKA (2009-2012): Párhuzamos áramlásba helyezett gyorsuló mozgást végző körhenger körüli kis Reynolds számú áramlások elméleti és numerikus vizsgálata, témavezető: Prof. Baranyi László
  • CFD. HU Kft (2009-2011): Közreműködés a CFD.HU Kft által elnyert INNOCSEK Plusz INNO_08-3-2008-0065 pályázat kidolgozásában (Hídszerkezetek kapcsolt áramlás-szerkezetdinamikai modellezése szélterhelés hatására)

Korábbi projektek (1991-2006)

Témaszám Cím Év Témavezető
OTKA 2355 Folyékony és szilárd rugalmas kontinuumok dinamikai kölcsönhatása 1991-1993 Dr. Czibere Tibor
OTKA 2359 Az energiatranszport mechanizmusa áramlástechnikai gépek lapátozott terében 1991-1993 Dr. Nyíri András
OTKA TO14125 Turbulens áramlás félaxiális átömlésű áramlástechnikai gép lapátozott terében 1994-1996 Dr. Nyíri András
OTKA TO14123 Sokfokozatú turbógépek szerkezeti részeiben kialakuló háromdimenziós határrétegáramlás 1994-1996 Dr. Czibere Tibor
OTKA TO26552 Vegyipari és energetikai rendszerekben keletkező szennyezőanyagok környezeti hatásának vizsgálata klímatizált szélcsatornában 1998-2001 Dr. Szabó Szilárd
OTKA TO30024 Rúd- és kötélszerkezetek körüli periodikus áramlás jelenségek számítása (Súrlódásos áramlásba helyezett prizmatikus testről leváló örvények direkt numerikus szimulációja) 1999-2002 Dr. Baranyi László
OTKA CO220 Áramlástechnikai gépek vizsgálata 1992-1994 Dr. Nyíri András
OTKA CO 221 Közegárammérő eszközök hitelesítésére alkalmas munkahelyek kialakítása 1992-1994 Dr. Juhász András
OTKA CO 222 Áramlástechnikai gépek dinamikai vizsgálata 1992-1994 Dr. Czibere Tibor
Részprogram az MKM 1993. évi kut. előirányzatá-ból támogatott K+F programból Transzprotfolyamatok számítási és mérési módszereinek kutatása 1994-1995 Dr. Czibere Tibor
MKM 130/92. „Termodinamika című tárgy programjának kidolgozása…” 1993-1994 Dr. Czibere Tibor
AMFK 351/94. A gázdinamika oktatásának megújítása 1994-1995 Dr. Nyíri András
AMFK 657/96. Az energetika és környezetvédelem oktatási rendszerének átalakítása a Miskolci Egyetemen 1996-1997. Dr. Szabó Szilárd
AKP 96-163/2 Háromdimenziós turbulenciamodell a Kármán-féle hasonlósági hipotézis általánosításával 1996-1997 Dr. Czibere Tibor
FKFP 0904/97. Új háromdinemziós turbulenciamodell kifejlesztése és alkalmazása 1997-1999 Dr. Szabó Szilárd
FKFP 1338/97 Vezetéses hőközlés többkomponensű rendszerekben fázisátalakulással 1997-1998 Dr. Czibere Tibor
FKFP 0231/99. Konvektív hő- és anyagtranszport 1999-2001 Dr. Kalmár László
OTKA TO030024 Rúd- és kötélszerkezetek körüli periodikus áramlási jelenségek számítása (Súrlódásos áramlásba helyezett prizmatikus testről leváló örvények direkt numerikus szimulációja) 1999-2002 Dr. Baranyi László
FKFKP 0364/2000 Megújuló energiaforrások hasznosítása a környezetbarát energiatermelés érdekében 2000-2001 Dr. Lakatos Károly
FKFP 0450/2000 Új turbulenciamodell alkalmazása áramlástechnikai gépek forgásszimmetrikus tereiben kialakuló perdületes, turbulens áramlás numerikus meghatározása 2000 Dr. Szabó Szilárd
OTKA T034787 Görbült falak közti lamináris illetve turbulens áramlás mérése és numerikus szimulációja 2001-2002 Dr. Szabó Szilárd
OTKA T037580 Hőcserélők hőátviteli folyamatainak elméleti és kísérleti vizsgálata 2002-2004 Dr. Tolvaj Béla
OTKA műszerpályázat M045503 A hazai kutatómunka tudományos színvonalának és hatékonyságának emelése, valamint a magyar kutatói közösség kutatási eszközeinek fejlesztése, illetve a kutatási eredmények hazai hasznosítása 2003. Dr. Szabó Szilárd
OTKA T042961 Nem áramvonalas alakzatok körül kialakuló háromdimenziós áramlás elméleti és numerikus vizsgálata 2003-2006 Dr. Baranyi László
OTKA T042781 Energetikai és környezetvédelmi rendszerek kísérleti és számítástechnikai modellezésének és a vonatkozó szerkezetek és folyamatok optimálásának összekapcsolása 2002-2006 Dr. Szabó Szilárd