Jelenleg futó projektek

  • Uni-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. Numerikus szimulációk végzése speciális hidraulikus elemek átfolyási tényezőjének meghatározásához, 2010-2011
  • Uni-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. Porszívó ventilátor járókerék és vezetőkerék analízise, porszívó ventilátorban kialakuló áramlás modellezésének folytatása az Ansys-Fluent szoftver segítségével, 2010-2011
  • Uni-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. Hűtőszekrény, hűtőláda és két hőterű hűtőszekrények hőtechnikai modelljének kidolgozása és alkalmazása energetikai hatásfok javítására, 2010-2011

Korábbi projektek(2005-2009)

Cím Megbízó Év Témavezető
Kéntelenítő mű szuszpenzió szivattyú működésének ellenőrzése Mátrai Erőmű Rt. 2005 Dr. Szabó Szilárd
Hőkezelő kemence hő- és áramlástechnikai modellezése TÜKI Rt. 2005 Dr. Szabó Szilárd
A Dunaferr Rt. acélmű helyszínen lévő V1 grafitpor elszívó rendszer hatásfok növelésére vonatkozó tanulmány és főterv készítése DUNAFERR Dunai Vasmű Rt. 2005 Dr. Szabó Szilárd
Tiszalöki Vízerőmű blokkjának felújítása és egyes részeinek nagyjavítása Tiszavíz Vízerőmű Kft. 2005 Dr. Lakatos Károly
Olajhűtők hűtési kapacitásának növelése MOL Földgázszállító Zrt. 2006 Dr. Tolvaj Béla
A Tiszalöki Vízerőmű modernizációja tárgyában sorra kerülő kisminta turbina méréseken szakértői feladatok végzése Tiszavíz Vízerőmű Kft. 2006 Dr. Lakatos Károly
A DOMETIC Rt. által gyártott hűtőszekrények hűtőagregátjaiban végbemenő abszorpciós hűtőkörfolyamat termikus modelljének elkészítése, MeKK projekt Dometic Kft. Jászberény 2006 Dr. Karaffa ferenc
A Dometic Rt. által gyártott hűtőszekrények belső terében kialakuló hőcserével rendelkező áramlási folyamat numerikus modellezése, MeKK projekt Dometic Kft. Jászberény 2006 Dr. Tolvaj Béla
Szakvélemény a DISPOMEDICOR Zrt. És a PROMETHEUS Tüzeléstechnikai Rt. között 2002. április 09-én megkötött „Hő– és használati melegvízelosztó rendszerek üzemeltetési”szerződésében foglaltak megvalósításáról DISPOMEDICOR Zrt. 2007 Dr. Tolvaj Béla
Fagyasztóláda hűtőkörfölyamatának számítási eljárása és számítógépi programja, MeKK projekt Electrolux Lehel Fagyasztóláda Gyár, Jászberény 2007 Dr. Tolvaj Béla
Csővezetéken kisugárzott zaj csökkentése MOL Földgázszállító Zrt. 2007 Dr. Tolvaj Béla
Műtéti törlőeszközök csomagolására használt papíranyag létáteresztő képességének vizsgálataKft. NAGÉV Kötszer és Műtét-technika Kft. 2007 Dr. Szabó Szilárd
Mérések végzése a „Twinclean CM” típ. Porszívó hatásfoknövelése és áramlási zajának csökkentése céljából Electrolux Lehel Kft. 2007 Dr. Szabó Szilárd
SX-2 típusjelű gázipari szerelvény geometriai paraméterei és áramlástani jellemzői közti összefüggések vizsgálata SAVACAD Kft. 2007 Dr. Szabó Szilárd
W jelű steril szűrőpapír légáteresztő képességének mérése Dispomedikor Zrt. 2007 Dr. Szabó Szilárd
Mérések végzése a „twinclean CM2” típusú porszívó hatásfoknövelése és áramlási zajának csökkentése céljából Elektrolux Porszívógyár 2007 Dr. Szabó Szilárd
Numerikus szimulációk végzése a „twinclean CM2” típusú porszívó hatásfoknövelése és áramlási zajának csökkentése céljából MLR-RET 2007 Dr. Szabó Szilárd
Elektromos kéziszerszámok áramlás- és hőtechnikai analízise Bosch Power Tools 2007 Dr. Szabó Szilárd
P008 jelű szivattyúk tönkremenetele okának feltárása Péti Nitrogénművek Zrt. 2007 Dr. Lakatos Károly
SYMAX TT/HT forgatókemence vizsgálata Robert Bosch Elektronika Kft. 2008 Dr. Tolvaj Béla
A Miskolci Patyolat Szolgáltató Zrt. miskolci telephelyén az energiafelhasználás hatékonyságának növelése Miskolci Patyolat Szolgáltató. Zrt. 2008 Dr. Tolvaj Béla
Pirolízis torony konvekciós zónájának áramlás- és hőtechnikai analízise MEAKKK 2008 Dr. Szabó Szilárd
Biomassza vizsgálata és energetikai hasznosítására kísérleti kazán telepítése ipari környezetben MEAKKK 2008 Dr. Szabó Szilárd
A Flowere kontrolszelepben történő áramlás jellemzőinek meghatározása num. Szimulációval SAVACAD Kft. 2008 Dr. Szabó Szilárd
A vásárosnaményi vízkivételi mű szivattyúinak energetikai felülvizsgálata Uny-Flexys 2008 Dr. Szabó Szilárd
Elektromos kéziszerszámok áramlás- és hőtechnikai analízise MLR-RET 2008 Dr. Szabó Szilárd
Elektromos kéziszerszámok áramlás- és hőtechnikai analízise Bosch Power Tools 2008 Dr. Szabó Szilárd
P008 jelű Rheinhütte GVSN 80/315 II. tip. szivattyúk új üzemvitelével kapcsolatos hidraulikai ellenőrző számítások végzése Péti Nitrogénművek Zrt. 2008 Dr. Lakatos Károly
A BorsodChem Zrt. gőzhálózatának állapotfelmérése és a veszteségek feltárása BC Zrt. 2009 Dr. Tolvaj Béla
Közreműködés a CFD.HU Kft. által elnyert INNOCSEK Plusz INNO 08-3-2008-0065 pály. Kidolgozásában CFD.HU Kft. 2009 Dr. Szabó Szilárd
Porszívó ventilátor aggregát fejlesztése UNI-FLEXYS Kft. 2009 Dr. Szabó Szilárd
Városföld új kompresszorállomások zajvédelmi csarnokaink áramlástani modellezése FGSZT Zrt. 2009 Dr. Szabó Szilárd
Tiszavíz Vízerőmű Kft.-nek végzett szakértői tevékenység UNI-FLEXYS Kft. 2009 Dr. Lakatos Károly