Jelenleg futó projektek

  • DAAD-MÖB (2011-2012): Mérési módszer kidolgozása síkbeli hőmérsékleti és sebességi terek egyidejű meghatározására (Development of measurement technique for simultaneous determination of 2D velocity and temperature fields), témavezető: Dr. Kalmár László

Korábbi projektek(2002-2010)

Témaszám Cím Év Témavezető
MÖB 8. Finom szerkezetmodul kifejlesztése a Kármán-féle hasonlósági hipotézis alapján 2002-2003 Dr. Szabó Szilárd

Dr.-Ing.Wolfram Frank

TéT D-4/01 Görbült falakkal határolt csatornabeli kétfázisú (folyadék-gáz) áramlás numerikus szimulációja és lézeres mérése.

Nummerische Simulation und laseroptische Untersuchung von Zweiphasenströmungen (Flüssigkeit-Gas-Gemisch) in Kanälen mit gekrümmten Begrenzungsflächen

2002-2004 Dr. Szabó Szilárd

Dr.-Ing. Wunderlich Bernd

DAAD-MÖB 34 Különböző turbulenciamodellek alkalmazásának hatása hőcserével kísért komplex áramlások numerikus közelítésére

Einfluß des Turbulenzmodells auf die numerische Vorhersage komplexer Strömungen mit Wärmeaustausch

2005-2006 Dr. Szabó Szilárd

Prof. Dominique Thévenin

TéT 533 Turbulens hőátadás numerikus modellezése, alkalmazások 2005-2006 Dr. Szabó Szilárd

Prof. Wolfram Frank

DAAD-MÖB-8 Korszerű turbulencia modellek passzív skalár fluxusok esetén 2007-2008 Dr. Kalmár lászló

Prof. Wolfram Frank

DAAD-MÖB-24 Mérési módszer kifejlesztése nagyméretű áramlási keresztmetszetben kialakuló sebességprofil monitorozására

Development of a measuring method for monitoring velocity profiles in large cross-sectional areas

2007-2008 Dr. Szabó Szilárd

Prof. Dominique Thévenin

DAAD-MÖB-836 Konvektív hőátadással kísért áramlások vizsgálata BOS (Background-Oriented-Schlieren) mérési módszerrel és numerikus szimulációval

Untersuchung von Strömungen mit Wärmeaustausch numerisch und mittels eines neuen Background-Oriented-Schlieren (BOS) Verfahrens

2009-2010 Dr. Szabó Szilárd

Prof. Dominique Thévenin