Szakdolgozat, diplomamunka, komplex tervezési feladatok  és félévközi beszámolókkal kapcsolatos általános információk és nyomtatványok:

A nyomtatványok tartalmaznak törlendő információkat, amiket többnyire jelöltünk. A minél hatékonyabb és szebb kivitelű munkához, legyenek konstruktívak a kidolgozást illetően. A pdf kiterjesztésű dokumentumok többnyire a formai megjelenés ellenőrzésre szolgálnak, mely a legfrissebb Acrobat Reader használatát igényli (link).

Szakdolgozattal/diplomamunkával/komplex feladattal kapcsolatos követelmények (AV 5sz. M) pdf 2015
MINTA – Szakdolgozat/Diplomaterv/Komplex (Felesleges részek törlendők) (AV 1sz. M) docx pdf 2015
Nyomtatvány – Szakdolgozat/Diplomaterv külső/belső bírálat (AV 2&3sz. M) docx pdf 2015
Info – Államvizsga menete (AV 4sz. M) docx pdf 2015
Nyomtatvány – Szakdolgozat/Diplomaterv évközi munka és eredmény értékelő lap  (AV 1/1sz. M) MAGYAR docx pdf 2015
Nyomtatvány – Szakdolgozat/Diplomaterv évközi munka és eredmény értékelő lap (AV 1/1sz. M) ANGOL docx pdf 2015
Nyomtatvány – Komplex terv évközi munka és eredmény értékelő lap  MAGYAR docx
pdf 2013
Nyomtatvány – Szakdolgozat/Diplomaterv eredetiségi nyilatkozat  (AV 1/2sz. M) docx pdf 2015
Nyomtatvány – Szakdolgozat/Diplomaterv bizalmas kezelési kérelem  (AV 1/3sz. M) docx pdf 2015
Nyomtatvány – Külső konzulens esetén – saját munka igazolás  (AV 1/4sz. M) docx pdf 2015
Nyomtatvány – Külső konzulens esetén – fogadó nyilatkozat docx pdf 2015
Nyomtatvány – Külső konzulens esetén – javasolt témakiírás (Fogadó nyilatkozattal együtt!) docx pdf 2015
Államvizsga titkári dokumentumok (Jegyzőkönyvek, táblázatok) zip 2015
Nyomtatvány – Igazolás MIDRA rendszerbe történő feltöltéshez doc
pdf 2013

A dolgozatok leadási határideje minden esetben szigorúan betartandó, mert a határidőt követően – a konzulensek és témavezetők részvételével – egy alkalommal közös tanszéki értekezleten minden dolgozatot bírálunk!

Miskolci Egyetem Digitális Raktár és Adattár (MIDRA) elérhető, ha IDE kattint!

Államvizsga tételsorok (BSc., MSc.,…)

TÁJÉKOZTATÓ – A képzésekhez tartozó államvizsga tételsorokhoz. docx pdf 2013.12.09
(TÉTEL) – Áramlás- és hőtechnikai berendezések
(TÉTEL) – Elektronika (BSc) docx pdf 2013.10.22
(TÉTEL) – Energetika (MSc) docx pdf 2013.10.22
(TÉTEL) – Energetika (Egyetemi) docx pdf 2013.10.22
(TÉTEL) – Energetikai berendezések  –
(TÉTEL) – Épületenergetika (MSc) docx pdf 2015.01.05
(TÉTEL) – Erőművek (BSc) –  Gépészmérnök alapszak (BSc.) docx pdf 2013.10.22
(TÉTEL) – Erőművek (BSc) –  Energetikai mérnök alapszak (BSc.) docx pdf 2016.12.21
(TÉTEL) – Energiatermelés
(TÉTEL) – Energetikai és nyomástartó rendszerek (BSc) docx pdf 2013.12.09
(TÉTEL) – Erőmű energetika (MSc) docx pdf 2013.10.22
(TÉTEL) – Fűtés és klímatechnika (MSc) docx pdf 2013.10.22
(TÉTEL) – Gazdálkodástan (Egyetemi) docx pdf 2013.10.22
(TÉTEL) – Informatika
(TÉTEL) – Informatika es logisztika
(TÉTEL) – Környezetvédelem
(TÉTEL) – Karbantartás és üzemeltetés (BSc) docx pdf 2013.10.22
(TÉTEL) – Numerikus termo- es hidrodinamika
(TÉTEL) – Rendszertechnika docx 2015.05.21
(TÉTEL) – Technológia és logisztika (Egyetemi) docx pdf 2013.10.22
(TÉTEL) – Villamos energetika
(TÉTEL) – Villamosenergia rendszerek
(TÉTEL) – Vegyipari műveletek (MSc) docx pdf 2013.10.22
(TÉTEL) – Vegyipari műveletek és nyomástartó edények (BSc) docx pdf 2013.10.22

Államvizsgával kapcsolatos információk

 A vizsgáról röviden

–    A vizsgázókat 7:15 percre várjuk a vizsga helyszínén, amikor a vizsgával kapcsolatos adminisztratív ügyeket lebonyolítjuk. (Pl. a korábban le nem adott előadás anyagok feltöltése és az adatok egyeztetése.)

–    Az vizsgára való behívás sorrendjét az államvizsga helyszínén a terem az ajtajára függesztjük ki!

–    Az államvizsgára CSAK toll és innivaló vihető be!

–    A tételhúzás az AVB elnök, a jegyző(k) és az államvizsga-felelős jelenlétében történik.

–    Az első négy vizsgázó az AVB elnök jelenlétében a vizsga szóbeli kezdése előtt minimum 30 perccel a tételsorokból kihúzza az általa kidolgozandó kérdéseket. Ezt követően megkezdi a vizsga szóbeli részére való felkészülést.

–    Kb. 8:30-kor a vizsgabizottság megérkezését követően megkezdődik az első diplomamunka védése. Fontos, hogy a diplomavédés ideje 10-15 perc vizsgázónként, melyet szigorúan figyelembe veszünk.

  • A védés során először a prezentációt kell bemutatni 10 percben,
  • majd a vizsgabizottság felteszi a szakdolgozattal/diplomamunkával kapcsolatos kérdéseket,
  • ezután az államvizsgatételek szóbeli prezentációja történik a vizsgabizottság előtt.
  • Ezt követően a soron következő hallgató kezdi meg a vizsgáját!

–    Az utolsó vizsgát követően a vizsgabizottság értékelő zárt ülést tart. Ezután az AVB kihirdeti az eredményeket.

FONTOS

Az államvizsgán a szakmai anyag számonkérésére tételsort alkalmazunk a felkészülést segítve ezzel. A jelenleg rendelkezésre álló tételsorok a tanszéki honlapon a megtalálhatók és letölthetők. Az államvizsgán a honlapról letöltött sorokat használjuk. Mivel a tételsorok több egyetemi tanszéket és kart érintenek, illetve az vizsgáztató oktatók személyi változása is megtörténhet, amiről nem biztos hogy tudomást szerzünk, ezért minden vizsgázó ellenőrizze, hogy a honlapunkon megtalálható tételsorok aktuálisak. Amennyiben NEM aktuális, akkor gondoskodjon arról, hogy a változást érintő tételsor és a hozzá tartozó kérdező oktató neve eljusson az Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszékének adminisztrációjába legkésőbb 10 munkanappal az államvizsgát megelőzően. Kérjük, hogy minden esetben az oktatót kérjék meg hogy a tételsort hivatalos csatornákon juttassák el az Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszékére és az aktuális államvizsga jegyzőhöz. Minden esetben a honlapról letölthető sor a hivatalos még abban az esetben is ha esetleges változás történt és erről a tanszékünket nem értesítették. Továbbá kérünk minden államvizsgázó hallgatót, hogy 10 munkanappal az államvizsga előtt jelezze az Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszékének adminisztrációján, hogy részt vesz-e az államvizsgán. Kérünk mindenkit, hogy a tételsorokban jelölje, mely tételcsoportok mely oktatókhoz vagy kérdezőkhöz tatoznak. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a tételsorok a különféle tanszékek által leadott korábbi tételsorokból lesznek összeállítva függetlenül attól, hogy ki miben állapodott meg a tanév során az oktatójával.

Kérjük, ellenőrizze mindenki, hogy a tanulmányi osztályon minden hátraléka tisztázva van-e, ezzel kapcsolatos teendőikről több NEPTUN üzenetet is kaphattak a tanulmányi csoporttól.

Továbbá minden hallgató gondoskodjon arról, hogy az államvizsgára készített előadásanyag eljusson a titkárhoz legkésőbb a vizsga előtt 1 órával.

Információ

A jegyzők az államvizsgát megelőzően 1-2 munkanappal korábban a vizsga helyszínén konzultációt tartanak, ahol begyűjtik az előadásokat pptx (ppt, pdf) formában (a pontos időpontról NEPTUN üzenetet fognak kapni). Itt elmondásra kerülnek a vizsgával kapcsolatos fontosabb részletek, továbbá, ha igényli valaki, szívesen átnézzük az előadások anyagát.

Megj.: lehetőleg az előadás 10 fóliánál semmi esetre se legyen több, inkább a tartalmi háttérre legyen szíves mindenki koncentrálni (a saját, tehát a jelölt által elkészített munka bemutatása a legfontosabb, nem a különböző szakirodalmakból már jól ismert tények ismertetése a cél).

A megbeszélésen minden államvizsgázó megjelenésére számítunk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden államvizsgázó hallgatónak a szakdolgozat/diplomamunka anyagát kötelező a beadási határidővel egy időben elektronikus formában is leadni a tanszéki adminisztrációban. Az elektronikus leadás e-mailban történik az Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszékének adminisztrációjának gkaht@uni-miskolc.hu címére! A sikeres államvizsgát követően a szakdolgozat/diplomamunka anyagát a HKR 51. § (9) bekezdése alapján kötelező feltölteni az egyetemi MIDRA rendszerbe (midra.uni-miskolc.hu), amiről minden hallgató saját maga gondoskodjon.

A vizsgán várhatóan 3 bizottsági tag, 2 jegyző és a vizsgáztató oktatók lesznek jelen.

Minden további információról a tanszéki honlapon tájékozódhat: www.aht.uni-miskolc.hu .

 A vizsga menetrendje természetesen mindettől némileg eltérhet! Kérjük a hallgatóktól a fentebb írtak tudomásul vételét és betartását.

 

Jó felkészülést kívánunk a vizsgára.

Tisztelet a Gépésznek!

2013.04.18. Fodor Béla