AHT_SZ_1 Tantárgyak teljesítésének alapszabályai

Tantárgyak teljesítésének alapszabályai

 

Az Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszékének hallgatói félévközi és félév végi követelményeinek szabályzata a mindenkori tanulmányi szabályzat figyelembevételével.

Az Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszékének hallgatói követelményrendszere a tanszéki adminisztrációban vagy tanszéki honlapon elérhető és megtekinthető.

Tanszék helye:

3515 Miskolc-Egyetemváros, A/3 épület II. emelet, 204.

Tanszék honlapja:

www.aht.uni-miskolc.hu

Tanszék telefonszáma:

 +36 (46) 565111 (1251 mellék), +36 (46) 565154

A hallgatónak kötelessége a szabályzatban foglaltakat értelmezni, megérteni és alkalmazni. A hallgatói szabályok nem ismerete a hallgatót nem mentesíti annak betartása alól.

A félév végi aláírás megszerzésének feltételei:

1.             Minden képzési formában a félévközi zárthelyi dolgozat pontszáma minimum a maximális pontszám 40%-a.

2.             Számolási és a mérési gyakorlatokon való aktív részvétel és/vagy a végzett munka gondos dokumentálása, valamint jegyzőkönyv készítése kötelező. A jegyzőkönyvnek műszaki értelemben véve rekonstruálható és értékelhető kézzel vagy géppel rajzolt ábrákat és diagramokat kell tartalmaznia. Jegyzőkönyv formai követelményei órán kerülnek elmondásra, és a tanszéki honlapról letölthető változatok valamelyikéből kerül kiválasztásra.

3.             A mérési gyakorlatokról való hiányzás nem megengedett. Hiányzás csak előre nem látható események esetén az érintett szervezeti egységtől kérhető (Volán, MÁV, orvos, …) és hivatalos igazolás formájában fogadható el. Párhuzamos képzés esetén más tanórákra való hivatkozást vagy igazolást nem fogadható el.

4.             Amennyiben a tantárgyaknál külön nem részletezzük, akkor az előadások 60%-ának és a gyakorlatok 70%-án látogatása kötelező.

5.             Az esetleges tanulmányi kirándulásokon látottak vagy halottak alapján jegyzőkönyv készítése és leadása kötelező.

6.             Mindenki számára a jegyzőkönyvek leadási határideje pontosan a mérési gyakorlatot követő 168 óra (1 hét). Ettől eltérő időpontban csak indokolt estben fogadható el a jegyzőkönyv.

7.             Jegyzőkönyv csak azoktól a hallgatóktól vehető be, akik teljesítették a jegyzőkönyv témáját részletező gyakorlati órát vagy szakmai kirándulást.

8.             Mérési gyakorlatokon való részvétel feltétele a gyakorlati órákat megelőző munkavédelmi oktatás. Az oktatáson a „AHT_SZ3 Munkavedelem” c. jelenléti ív vezetése kötelező.

9.             Zárthelyi ütemterv és a konzultációs időpontok a tanszéki honlapon és faliújságon megtalálhatók.

Pótlási lehetőségek:

1.             Sikertelen zárthelyi minden indoklás és igazolás nélkül is pótolható.

2.             Az Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszékének mérési gyakorlatai jelentős energia és költséges gépidő és segédanyagok használatát követelik meg, ami miatt a mérési gyakorlatok pótlása szigorúan csak igazolás ellenében és csak indokolt esetben lehetséges. További pótláshoz a tantárgy újra felvétele szükséges.

3.             A sikertelen zárthelyi vagy pót zárthelyi vizsgaidőszakban “Aláírás pótlás” formájában pótolható, de az aláírás pótlás minimum követelménye minden képzési formában szigorúan 50%.

FONTOS: Amennyiben a hallgató a szabályoktól eltér, és kéréseit érvényesíteni szeretné akkor azt megfelelő igazolások birtokában van módunk megvizsgálni.

Gyakorlati jegy vagy vizsga:

1.             Sikeres félévközi munka, megszerzett aláírás alapján gyakorlati jegyet adunk.

2.             Kivételes esetben a félévközi munkára való tekintettel, megajánlott vizsgajegy adható.

3.             Aki az esetleges megajánlott vizsgajegyet nem fogadja el, az szóban és/vagy írásban vizsgázik.

4.             Minden egyéb esetben vizsgajegy hivatalosan kiírt vizsgaidőpontban szerezhető meg, a meghirdetett szóbeli és/vagy írásbeli vizsgaidőpontokban.

Zárthelyi dolgozatok általános értékelési rendje a gyakorlati jegyek és a vizsgajegyek vonatkozásában

1.             A szóbeli vagy írásbeli számonkérések esetén az eljárás jellemzően egy rövid teszt megírásával kezdődik. A teszt minimum követelménye 80%. Azon hallgatók, akik nem érik el a teszten a szükséges minimumot, azok automatikusan elégtelen (1) minősítést kapnak, és a dolgozat további része nem kerül javításra (szóbeli esetén a szóbelire nem kerül sor). A minimumteszt elégséges szinten való teljesítése nem eredményez automatikus elégséges osztályzatot a zárthelyi dolgozaton vagy vizsgán. Azon tárgyak esetén ahol minimum teszt írása kötelező, a tantárgyi követelményeknél ezt külön jelezzük.

2.      A zárthelyi dolgozatok értékelésének szabályai:

Évközi zárthelyi, pótzárthelyi és vizsgazárthelyi

Aláírás, vagy gyakorlati jegy pótlása vizsgaidőszakban

Érdemjegy

0-39%

0-49%

elégtelen

(1)

40-54%

50-60%

elégséges

(2)

55-69%

61-73%

közepes

(3)

70-84%

74-84%

(4)

85-100%

85-100%

jeles

(5)

Félévközi jegyzőkönyvekhez és dolgozatokhoz kötelezően leadandó

·         Nyomtatott papírformátum.

·         Elektronikus lehetőleg PDF vagy DOCX formátum.

Megj.: akinek az elektronikus és nyomtatott változata nem egyezik, annál a rosszabbik lesz figyelembe véve!

TANULMÁNYI és NEPTUN ügyek

A tanszéki vizsgákra való fel- ill. lejelentkezésnek a vizsgát megelőző munkanap 12 óráig kell megtörténnie, mert módosításra nincs további lehetőség! Hallgatói NEPTUN ügyekkel kapcsolatban a tanszéki adminisztrációnak nincs hatásköre, ezért bármilyen ügyintézést a tanulmányi osztályon kell kezdeményezni. A vizsgákra való jelentkezéshez a megfelelő befizetéseket csakis NEPTUN rendszeren keresztül lehet elvégezni, az átutalás megérkezéséről a hallgatónak kell gondoskodnia. Késedelmes beérkezésért teljes mértékben a hallgató vállalja a felelősséget, ilyen esetben nincs mód pótjelentkezésre.

Az Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszéke jellemzően nem támogat semmilyen méltányossági kérelmet, de egyedi esetekben különösen erős indokok esetén komolyan megvizsgálja a kérelmeket. Dékáni és rektori méltányossági kérelmeket a tanulmányi osztályon kell kezdeményezni, annak döntését a Tanszék tudomásul veszi.

A vizsgaidőszakban a vizsgák számának és azok létszámkeretének növelésére nincs lehetőség, kérem, ennek figyelembevételére mindenki legalább egy alkalomra jelentkezzen a szorgalmi időszak végéig.

FONTOS!

Minden adminisztratív ügyintézés NEPTUN rendszeren keresztül történhet! VIZSGÁKON és ZÁRTHELYIKEN csak a NEPTUN záráskor érvényes listán szereplő személyek vehetnek részt.

A hallgatói alapszabályoktól az egyes tantárgyak eltérhetnek a félévközi tematikájának felépítéséből adódóan, ezért e tantárgyakat külön “AHT_SZ2 Tárgyi kommunikációs dosszié”-ban részletezzük.

Miskolc, 2015. január 22.

 

 

Prof. Dr. Szabó Szilárd

tanszékvezető egyetemi tanár